Utisci polaznika Power reading seminaraZagreb, 04.09. - 10.09.2009.

Ovo su utisci polaznika seminara Ultra Brzo čitanje od 04.09. – 10.09.2009. Zbog lakše čitljivosti tekst je prepisan iz njihovih autentičnih utisaka koje možete vidjeti niže na ovoj stranici.

Jako sam zadovoljna sa tečajem i smatram da pomaže u usavršavanjem osoba u njihovom osobnom razvoju. Pokušat ću ga primjeniti što više.
Nermina Lukač, agronom

Izuzetno zadovoljan stručnošću predavača, visokim entuzijazmom te kvalitetom prenošenja znanja i vještina.
Marijan Vučenik, operater sistema

Zadovoljan sam sminarom što dokazuje to što mi je vrlo brzo prošlo. Zadovoljan sam, također, naučenim i siguran sam da će mi pomoći, ako ne sada, u budućnosti sigurno.
Luka Pap, učenik

Seminar je vrlo kvalitetno organiziran te je uz vrhunsku predanost predavača kod mene postigao puni efekt.
Dino Miše, student