Utisci polaznika Power reading seminaraZagreb, 28.11. - 04.12.2008.

Ovo su utisci polaznika seminara Brzo čitanje od 28.11. – 04.12.2008. Zbog lakše čitljivosti tekst je prepisan iz njihovih autentičnih utisaka koje možete vidjeti niže na ovoj stranici.

Osnažila mi se želja za kontinuiranim čitanjem samo sada uz potpunu koncentraciju.
Ivana Azinović, soc. radnik

Tek nakon završetka seminara osvijestila sam kakvo pamćenje imam, te kakvu sam tehniku usvojila u kratkom vremenskom roku – i primijenila. U još kraćem roku.
Mirela Bartolić, novinar

Predavačica je izuzetno entuzijastična, čime automatski potiče same polaznike, ako ne na trud, makar da osjete zanos – koji onda nadalje čini svoje. Ja sam iskreno zadovoljna.
Robert Janus, student

Seminar smatram korisnim, dojmovi pozitivni.
(po želji polaznika utisak je anoniman)

Potvrdila sam ovim tečajem već neka prethodna znanja i iskustva. Zanimljivo i izazovno. Preporučila bih svima.
(po želji polaznika utisak je anoniman)

Mislim da bi tečaj trebao malo duže trajati.
Filip Vukušić, učenik

Po meni bi trebalo i više sati tečaja – zbog komunikacije u grupi i grupe sa predavačima. Proširite se po cijeloj RH!
Dajana Kostopeč, ekonomist u turizmu

Moćna tehnika
Romana Ranić, pravnica

Tečajem sam jako zadovoljna, nakon godina i godina detaljnog i polaganog čitanja shvatila sam da i brzim čitanjem mogu dobiti istu količinu informacija i više uživati u knjigama.
(po želji polaznika utisak je anoniman)