Poremećaji koncentracije

U posljednje vrijeme sve se više govori o poremećajima koncentracije kod djece. Odgojitelji i učitelji žale se kako je sve teže raditi, u odgojnim skupinama u vrtiću i u razredima u školi sve češće se nalaze i djeca koja su, kako to poznata fraza govori “pedagoški neshvatljiva, a medicinski neobjašnjiva”. Kakva su to djeca? Dakle, ta djeca najčešće nemaju postavljenu medicinsku dijagnozu, kod njih nije uočen poremećaj koji bi se mogao dijagnosticirati, već se više radi o tomu da se ona na neki način ne uklapaju, da teško podnose uvriježene načine rada, da reagiraju na različite (najčešće neprihvatljive) načine – ispadima bijesa, dnevnim sanjarenjem, nemirnim ponašanjem; a u skladu s tim, da njihov uspjeh u učenju nije zadovoljavajuć. Gotovo sva djeca koja tako reagiraju i koje prepoznajemo u ovom kratkom opisu imaju i poremećenu koncentraciju. Problemi kod takve djece često imaju dublje uzroke te se ne mogu objasniti samo utjecajima vanjskih čimbenika kao što su neadekvatno okružje za učenje, prevelika buka i sl. Uzroci poremećene koncentracije mogu, između ostaloga, biti u tomu što je dijete preskočilo fazu puzanja. U tom razdoblju uče se unakrsni pokreti koji imaju bitan utjecaj na kasniji razvoj: puzajući dijete vježba dijagonalni pokret, a unakrsni dijagonalni pokreti značajni su ne samo za tjelesnu koordinaciju, već i za efektivan zajednički rad obiju moždanih polutki, a na taj način i za koncentraciju. Osim toga, uzroci mogu biti i u zaostalim i neintegriranim ranim refleksima koji iz raznih razloga nisu bili pravilno uspostavljeni ili su se pak predugo zadržali.

Pomoć kod takvih stanja je različita, a u zadnje vrijeme najviše se preporučuje terapija pokretom, dakle, uvođenje i uvježbavanje kontroliranih pokreta, kao što su edu-kinestetičke vježbe (Brain Gym, gimnastika mozga). Međutim, svakom je djetetu potrebno kretanje i dijete nikada ne bi smjelo biti kažnjavano tako da mu se pokret uskrati. Djetinjstvo kakvo smo nekada imali, a koje je uključivalo puno više kretanja (penjanja na drveće, igranja u pijesku, trčanja…) u potpunosti je zadovoljavalo te uvjete. Danas moramo nadoknađivati nedostatnost kretanja ciljanim vježbama, a uz to svakako omogućiti djetetu mnogo prilike za pokret. U dječjom sobi bi se trebao nalaziti mali trampolin, viseće ljestve, ljestve naslonjene na zid, mreža za ljuljanje, manja ljuljačka, velika gimnastička lopta i sl. Poticanjem aktivnog kretanja djelujemo izravno na koncentraciju, a time i na uspjeh u učenju.

dr. sc. Vladimira VeličkiUloga emocija u učenju

Svima je jasna činjenica da je lakše obavljati svakodnevne zadatke, pa čak i one koje ne volimo ako smo dobro raspoloženi, ako se nečemu veselimo ili očekujemo nešto dobro. Djeca reagiraju na isti način. Čudno je što upravo tako jasnu istinu ne upotrebljavamo uvijek u odgoju djece, posebno ne u onom dijelu odgoja koji se odnosi ... >Više

Power reading – moćno čitanje

Čuli ste za seminar Brzog čitanja i pitate se kako to izgleda? Pogledajte spot i raspršite sve nedoumice.     Follow >Više

Brzo čitanje i fokus

Što je imaginacija? Imaginacija je zamišljanje slika. Statistički je dokazano da ljudi koji imaginiraju, imaju bujnu maštu, više pamte od onih koji tvrde da nemaju sposobnost maštanja. Iskustva trenera Brzog čitanja govore da se vježbom kroz razne tehnike vrlo lako razvija maštanje, odnosno imaginacija.   Što je vizualizaci... >Više

Power reading seminar – komentari tjedna

18.03. – 24.03.2011. Osim što sam dobila uvid i konkretnu novu vještinu, shvatila sam da trebam pojednostaviti život i dobila sam slobodu. I, da! Pročitala sam hrpetinu knjiga. Helena Vučković, studentica 21.01. – 27.01.2011. Izvanredan način da konačno od drveća, šumu vidim. Jadranka Kruljac-Sever, dipl. politologin... >Više

Power reading seminar – komentari tjedna

14.04. – 19.04.2009. Niti u jednom trenutku nisam požalila što sam upisala seminar jer znam da će mi koristiti u daljnjem učenju i obrazovanju. Odlično je znati brzo čitati. Matea Atanasovski, učenica 20.03. – 26.03.2009. Oduševljen sam s kojom brzinom čovjek može čitati knjige i to već nakon samo nekoliko sati pro... >Više

Power reading seminar – komentari tjedna

18.07. – 23.07.2008. Iznenađujuće jednostavna i brzoprimjenjiva vještina koja pruža nove poglede na ‘stare’ stvari, kao što je čitanje knjiga. Đorđijana Macanović, doktor medicine 04.07.-10.07.2008. Tečaj mi je izgradio jedan djelić osobnosti koji nisam ni znala da imam, pruža bolji pogled na čitanje i pove... >Više

Najčitanije