Medij za učenje i igru

U literaturi se vrlo često susreće engleski pojam edutainment. Taj je pojam nastao ranih devedesetih godina. On terminološki objedinjuje edukaciju i zabavu (education + entertainment). Zamišljen je kao način usvajanja znanja koji djeci/učenicima pomaže u učenju, ali bez poučavanja, kao oblik zabave dizajniran tako da bi bio poučan. Obrazovanje i učenje trebalo bi dobiti novo značenje, kao npr. zabavno iskustvo, uzbuđenje, ushićenje. Edutainment trenutno predstavlja jedno od mogućih rješenja i nadopunu onome što “klasičnom” učenju nedostaje. Osnovna zadaća edutainmenta je uključiti u edukaciju zanimljive ideje, oblike i metode rada s djecom, kao i sredstva i pomagala koja se koriste u poučavanju.

Sve što djeca moraju naučiti mora im se ponuditi na zanimljiv način. Edutainment, osim pristaša, ima i protivnike. To su uglavnom zagovornici tradicionalne edukacije koji smatraju da se uz sadržaje koje djeca stvarno trebaju usvojiti vrlo često nalaze i sadržaji koji svojim šarenilom i količinom mogu ometati pozornost učenika.Dakle, termin edutainment objedinjuje zabavu i edukaciju, a prednost multimedijskih obrada obrazovnih sadržaja je u tome što je granica između edukacije i zabave izbrisana i što djeca uče putem iskustva pri čemu koriste više osjetila, što dodatno olakšava učenje. Ipak, bitno je naglasiti da je edutainment korisna nadopuna, ali ne i zamjena za pomoć u učenju i roditeljsku brigu.

Važno je spomenuti i da su igre kao didaktičko sredstvo postale nezaobilazan dio nastave stranog jezika. Upotrebljavaju se u različite svrhe, i pri učenju materinskog i stranog jezika, matematike i gotovo svih ostalih predmeta.

Prema nekim autorima kriteriji koje se odnose na svaku nastavnu igru mogli bi biti sljedeći:

a) igra u sebi sadrži svrhu koja se razlikuje od cilja učenja
b) igra sadrži elemente napetosti i zabavna je
c) igra se odvija prema određenim pravilima
d) igra sadrži elemente konkurencije
e) za razliku od svakodnevne nastavne situacije igra mijenja odnos učitelj-učenik i učenik-učenik

Igrom se može umanjiti ili potpuno zaobići napor pri učenju, iako sama igra zahtijeva određeni napor. Međutim, igrom je moguće nadoknaditi nedostatak motivacije kod učenika te smanjiti razliku između zahtjeva koji se učeniku postavljaju i samih mogućnosti učenika. Za vrijeme igre se u središtu procesa učenja nalazi učenik, a na učitelj. Čak i ako učitelj sudjeluje u igri, odnos učenik-učitelj znatno je drugačiji nego u učionici na “klasičnoj” nastavi. I između učenika nastaje nova, pozitivnija komunikacijska situacija.

Dr.sc. Vladimira VeličkiUloga emocija u učenju

Svima je jasna činjenica da je lakše obavljati svakodnevne zadatke, pa čak i one koje ne volimo ako smo dobro raspoloženi, ako se nečemu veselimo ili očekujemo nešto dobro. Djeca reagiraju na isti način. Čudno je što upravo tako jasnu istinu ne upotrebljavamo uvijek u odgoju djece, posebno ne u onom dijelu odgoja koji se odnosi ... >Više

Power reading – moćno čitanje

Čuli ste za seminar Brzog čitanja i pitate se kako to izgleda? Pogledajte spot i raspršite sve nedoumice.     Follow >Više

Brzo čitanje i fokus

Što je imaginacija? Imaginacija je zamišljanje slika. Statistički je dokazano da ljudi koji imaginiraju, imaju bujnu maštu, više pamte od onih koji tvrde da nemaju sposobnost maštanja. Iskustva trenera Brzog čitanja govore da se vježbom kroz razne tehnike vrlo lako razvija maštanje, odnosno imaginacija.   Što je vizualizaci... >Više

Power reading seminar – komentari tjedna

18.03. – 24.03.2011. Osim što sam dobila uvid i konkretnu novu vještinu, shvatila sam da trebam pojednostaviti život i dobila sam slobodu. I, da! Pročitala sam hrpetinu knjiga. Helena Vučković, studentica 21.01. – 27.01.2011. Izvanredan način da konačno od drveća, šumu vidim. Jadranka Kruljac-Sever, dipl. politologin... >Više

Power reading seminar – komentari tjedna

14.04. – 19.04.2009. Niti u jednom trenutku nisam požalila što sam upisala seminar jer znam da će mi koristiti u daljnjem učenju i obrazovanju. Odlično je znati brzo čitati. Matea Atanasovski, učenica 20.03. – 26.03.2009. Oduševljen sam s kojom brzinom čovjek može čitati knjige i to već nakon samo nekoliko sati pro... >Više

Power reading seminar – komentari tjedna

18.07. – 23.07.2008. Iznenađujuće jednostavna i brzoprimjenjiva vještina koja pruža nove poglede na ‘stare’ stvari, kao što je čitanje knjiga. Đorđijana Macanović, doktor medicine 04.07.-10.07.2008. Tečaj mi je izgradio jedan djelić osobnosti koji nisam ni znala da imam, pruža bolji pogled na čitanje i pove... >Više

Najčitanije