Čovjek – potencijalni genij

Gotovo 100% – tni udio populacije ima mogućnost funkcioniranja na zapanjujućem nivou. Pod tim se podrazumijeva kreativno izražavanje koje je čovjeku prirodno urođeno. Svaki pojedinac je kreativan do određene razine. Stvar je jedino u tome koliko on percipira svoju kreativnost. Blokada prepoznavanja kreativnosti stvorena je zbog normi koje se društvom nameću. Čovjek odmalena počne prihvaćati pravila po kojima se treba izražavati i zbog toga s vremenom izgubi dar s kojim je rođen.

Osnovno pravilo kreativnosti je to da je čovjek kreativan ako je odlučio biti kreativan. To je stvar njegove odluke. Kreativnost je vještina koja se kao i sve ostalo može razviti. Količina kreativnog izražavanja tijekom života ovisi isključivo o izboru čovjeka da se na takav način ponaša. Ona se očituje i kroz najmanje promjene u čovjekovom životu. Mala promjena predstavlja mali izraz kreativnosti. Što čovjek čini više promjena u životu tj. što više mijenja svoj život, to je kreativniji.

Kreativnost je poboljšanje onoga što već postoji. Ona je proces koji se može odvijati cijeli dan, u svakom trenutku. Očigledno je da će čovjek nastojati poboljšati one segmente svog života koji su mu važni. Kreativnost se može unijeti u sve kroz što se čovjek kreće s ciljem da život postane ljepše mjesto za boravak. Na onom području na kojem čovjek želi pomak, čovjek se treba neprestano pitati: “Kako taj pomak ostvariti?”.

Svaka vještina koju čovjek u životu ne koristi postat će pasivni dio njega. Isto se događa i s kreativnošću. Ako ju čovjek ne koristi, ona počinje slabiti. Njegova snaga ostaje zarobljena u pasivnom stanju. Čovjek već sa samom mišlju da nije kreativan postaje pasivan igrač koji se povodi za tuđim idejama i ciljevima, umjesto da sam definira svoje ideje i strategiju njihovog ostvarenja. Ništa nije toliko jako kao individualan način ostvarivanja i izražavanja vlastitog tijeka.

Čovjek često poistovjećuje kreativnost s inteligencijom. Činjenica je da ljudi s visokim stupnjem inteligencije nisu nužno i kreativni. To su dva oprečna pojma. Dovoljno je pogledati ljude koji se kreću po svijetu te kojima je život užasan, a za koje čovjek zna da su u školi dobro prolazili. To će mu dati dokaz da stupanj inteligencije nema veze s kreativnošću. Ono što uistinu obilježava inteligenciju je način na koji čovjek u životu djeluje. Ako u životu postupa inteligentno, smatrat će se inteligentnim. Zapravo način na koji se čovjek ophodi u životu pokazuje njegovu inteligenciju. U pokušaju da postane kreativan tj. da razvije svoju kreativnost, čovjek se može ugledati u ljude kojima kreativnost već ide od ruke. Način inteligentnog kretanja kroz život obilježje je kreativnosti.

Uspjeh obilježava kreativno razmišljanje. Čovjek koji koristi svoju sposobnost kreativnog izražavanja u svom uspjehu nema ograničenja. Korištenjem kreativnosti čovjek se nalazi u poziciji iz koje može riješiti sve što mu se nađe na putu. Sve što čovjek želi ostvariti zahtijeva konstantno ustrajanje na idejama kojima čovjek teži, a u tome svakako pomaže kreativnost. Čovjek kao individua je vrlo vješt. Sa svojim vještinama on postiže uspjeh. U tome mu pomaže genijalnost njegovog uma. Genijalan um obilježava pozitivan mentalni stav koji svojom namjerom čovjeka vodi do samog kraja. Čovjek će dospjeti dalje u svom uspjehu ako ujedini svoje vještine s vještinama drugih.

Obilježje genijalnog uma predstavlja ujedinjavanje ili još bolje rečeno udruživanje. Svoje umne sposobnosti čovjek treba biti spreman udružiti s umom drugih ljudi pritom ujedno koristeći njihovu edukaciju, sposobnosti, a ponekad i kapital. Bez toga čovjek nikad neće daleko stići. Čovjek treba prepoznati ciljeve drugih ljudi koji su slični njegovim i na toj osnovi zaposliti iste u vlastitoj poslovnoj domeni. To će postići isključivo ako ima jasnu i čistu sliku onoga što želi ostvariti, jer jedino će tada znati koga i gdje treba tražiti.

Udružujući se s drugim ljudima čovjek će dobiti beneficije u iskustvu, obuci, edukaciji i znanju koja će ga uvijek gurati prema naprijed. Uzevši za primjer ljude iz povijesti koji su imali izvanredne ideje, a nisu ih mogli sami ostvariti jer nisu posjedovali dovoljno znanja čovjek će uvidjeti da su ti ljudi zaposlili ljude koji su mogli adekvatno obaviti određene segmente posla koje oni sami nisu bili u mogućnosti. Njima su pokazali što trebaju učiniti i na koji način. I tako su ostvarivali svoje ideje.

Čovjeku je njegov um najdragocjenije oruđe. Iz tog razloga čovjek treba kontinuirano raditi, kako bi povećao kvalitetu svog razmišljanja i misli. najlakši način na koji čovjek može razviti sposobnosti svog uma je da se educira za vrijeme vožnje. Postoje brojne vrpce i audio zapisi putem kojih čovjek može svoje vrijeme provedeno u vožnji najadekvatnije iskoristiti. Na taj način će povećati razinu svoje edukacije na zapanjujuću razinu.

Povećanju umnog kapaciteta uvelike će pomoći i prisustvovanje raznim seminarima. Odlascima na seminare čovjek može uštedjeti sate i sate iščitavanja razne literature i istraživanja iste. Pod vodstvom autoriteta koji optimalno barata s vještinama koje su čovjeku u određenom trenutku potrebne, može si uštedjeti naporan rad na istraživanju istog segmenta zanimacije.

Seminari čovjeku daju najpotrebnije informacije koje su britko selektirane od nebrojenog broja informacija s bilo kojeg područja. Čovjek na taj način dobiva upravo onu količinu informacija koja će mu pomoći da ostvari akciju na onom čemu trenutno teži. Odlazak na seminare zahtijeva potpuno opredjeljenje i uključenost u ono što se tamo događa. Bilješke i usvajanje najprikladnijih ideja čovjeku omogućuje pomak u smjeru kojim želi ići. Uvijek je pitanje novca ili vremena. Na čovjekovoj je osobnoj procjeni odluka što želi uštedjeti – novac ili vrijeme. Da bi čovjek mogao od života dobiti više, mora učiti više. Rezultati koje ostvaruje u vanjskom svijetu uvijek odgovaraju pripremljenosti u unutarnjem svijetu. Kontinuirano učenje je minimum kojeg čovjek treba uložiti za uspjeh na bilo kojem području.

Svijet je mjesto na kojem čovjek treba učiti. To je prirodna zakonitost s kojom se čovjek nužno mora sresti. Od osnovnog obrazovanja pa sve do fakultetskog obrazovanje ne prestaje. Ono će trajati i dalje. Svijet je prepun informacija kojima je čovjek svakodnevno bombardiran. Što ih više čovjek akceptira, to će biti sposobniji i obučeniji za prikladno ulaganje u sebe i u svoj život.

U svijetu današnjice ustrajnost na kontinuiranoj edukaciji stvara od čovjeka pobjednika, a život pobjedom.Uloga emocija u učenju

Svima je jasna činjenica da je lakše obavljati svakodnevne zadatke, pa čak i one koje ne volimo ako smo dobro raspoloženi, ako se nečemu veselimo ili očekujemo nešto dobro. Djeca reagiraju na isti način. Čudno je što upravo tako jasnu istinu ne upotrebljavamo uvijek u odgoju djece, posebno ne u onom dijelu odgoja koji se odnosi ... >Više

Power reading – moćno čitanje

Čuli ste za seminar Brzog čitanja i pitate se kako to izgleda? Pogledajte spot i raspršite sve nedoumice.     Follow >Više

Brzo čitanje i fokus

Što je imaginacija? Imaginacija je zamišljanje slika. Statistički je dokazano da ljudi koji imaginiraju, imaju bujnu maštu, više pamte od onih koji tvrde da nemaju sposobnost maštanja. Iskustva trenera Brzog čitanja govore da se vježbom kroz razne tehnike vrlo lako razvija maštanje, odnosno imaginacija.   Što je vizualizaci... >Više

Power reading seminar – komentari tjedna

18.03. – 24.03.2011. Osim što sam dobila uvid i konkretnu novu vještinu, shvatila sam da trebam pojednostaviti život i dobila sam slobodu. I, da! Pročitala sam hrpetinu knjiga. Helena Vučković, studentica 21.01. – 27.01.2011. Izvanredan način da konačno od drveća, šumu vidim. Jadranka Kruljac-Sever, dipl. politologin... >Više

Power reading seminar – komentari tjedna

14.04. – 19.04.2009. Niti u jednom trenutku nisam požalila što sam upisala seminar jer znam da će mi koristiti u daljnjem učenju i obrazovanju. Odlično je znati brzo čitati. Matea Atanasovski, učenica 20.03. – 26.03.2009. Oduševljen sam s kojom brzinom čovjek može čitati knjige i to već nakon samo nekoliko sati pro... >Više

Power reading seminar – komentari tjedna

18.07. – 23.07.2008. Iznenađujuće jednostavna i brzoprimjenjiva vještina koja pruža nove poglede na ‘stare’ stvari, kao što je čitanje knjiga. Đorđijana Macanović, doktor medicine 04.07.-10.07.2008. Tečaj mi je izgradio jedan djelić osobnosti koji nisam ni znala da imam, pruža bolji pogled na čitanje i pove... >Više

Najčitanije